Pravidla pro odkazy v katalogu Pornokatalog

Vážení uživatelé, přečtěte si pozorně následující pravidla určující podobu odkazů v katalogu Pornokalog.

Obecná pravidla
Zveřejněny budou pouze odkazy na stránky, jejichž obsah není v rozporu s právními normami České republiky a Evropské unie.

Webová prezentace musí splňovat následující podmínky:
 • Musí být napsána v českém či slovenském jazyce
 • Stránka musí být alespoň z větší části dokončena
 • URL nesmí mířit na skripty placených serverů, které na konci obsahují znaky pro identifikaci uživatele (jméno, ID apod.). Nesmí se jednat o přesměrovanou stránku, redirect.

  Titulek
 • Titulek odkazu nesmí být delší než 64 znaků a musí začínat velkým písmenem, popřípadě zdůvodnitelnou číslovkou. Za prvním písmenem následují písmena malá.
 • V titulku nesmí být použita slova s předponou "nej" a jiné superlativy a zmínky o kvalitě a ceně. Výjimky platí pouze pro titulky obsahující slova ve tvaru obecně používaném na Internetu.

  Popisek odkazu
  Popisek odkazu blíže určuje obsah webové prezentace, na kterou odkazuje. Popisek musí být tvořen smysluplnými větami. Věty popisku musí vždy začínat velkým písmenem a pokračovat malými. Věty popisku obsahují pouze stručnou charakteristiku stránky a jejich forma je nadčasová. Popisek musí být v souladu s pravidly českého pravopisu. Musí končit standardním interpunkčním znaménkem, preferována je tečka. Ostatní interpunkční znaménka mohou být použita pouze ve výjimečných případech. V popisku nesmí být obsažena slova s předponou "nej" a další superlativy, e-mailové, telefonní ani jiné kontakty. Pokud popisek odkazuje na časově omezenou akci, je povoleno v popisku uvádět datum jejího konání. Popisek by neměl být výpisem klíčových slov pro hledání. Maximální délka popisku je stanovena na 250 znaků.

  Kategorie
  Hlavním cílem je umisťovat odkazy do tématicky správných kategorií a (v případě, že je to možné) co nejhlouběji ve stromové struktuře kategorií katalogu. Není možné přidávat více odkazů na jednu prezentaci do stejné kategorie nebo do kategorie, která leží v kořenové struktuře kategorií pod nebo nad tou, v níž je už je jiný odkaz této prezentace zařazen.